Voor u gaat planten dient u te weten dat ieder levend wezen voedsel nodig heeft. Dus ook sierplanten hebben voedsel nodig, wat nogal eens over het hoofd gezien wordt.

Ook de bodem waarin het wortelgestel zich moet ontwikkelen, is van groot belang. Deze moet in staat zijn de toegediende meststoffen vast te houden, zodat de planten deze regelmatig kunnen opnemen: de grond moet voldoende lucht (zuurstof) bevatten voor een goed bacterieleven. Hiertoe heeft de grond voldoende organisch materiaal nodig, enerzijds om de toegediende meststoffen vast te houden en een evenwichtige ontwikkeling van het wortelgestel  te verkrijgen en anderzijds om zware gronden te verluchten en draineren en om lichte zandgronden toe te staan voldoende vocht vast te houden bij een langere droogteperiode. Wij raden aan om tijdens het planten DCM Vivimus onder te mengen in het plantgat.

Grondsoort

Fruitbomen

Alle groot fruit, en dan vooral steenfruit (abrikoos, kers, kriek, nectarin, perzik, pruim) vrezen natte gronden!

Rozen

Rozen vragen een goede, humusrijke en vooral rijkbemeste grond. Daarom is het best dat men voor het planten de grond diep omspit en tegelijkertijd een goede hoeveelheid organisch mest inwerkt (vb : verse of gedroogde koemest, of compost). Nooit rozen planten op gronden waarop reeds jaren rozelaars gestaan hebben, tenzij men de grond grotendeels kan vernieuwen.

Siergras en bamboe

Verkiezen een voldoende vochtige bodem.

Steunen

Jonge halfstammige en hoogstammige bomen moeten na het planten enkele jaren gesteund worden, zodat ze goed kunnen aanslaan en mooi rechtop groeien.

Gebruik voor de halfstammige bomen palen van 2 meter en  voor de hoogstammige bomen palen van 2,50 meter Plaats de palen ± 70 cm diep in de grond.