Fruitbomen

Tijdens de winterrust van de planten. Dit loopt van begin / half november tot begin / half april, de ganse winter door bij vorstvrij weer.

Loofhout (bomen, heesters, klimplanten, rozen)

VOLLEGRONDSPLANTEN
Voor planten die in volle grond gekweekt worden loopt de planttijd vanaf oktober voor de groenblijvende soorten, welke dikwijls met kluit geleverd worden. De bladverliezende soorten, met blote wortel of kluit,  kunnen vanaf (half) november verplant worden.  Bij vorstvrij weer kan de ganse winter door geplant worden tot begin / half april.
POTPLANTEN (= CONTAINERPLANTEN)
Deze kunnen in theorie het ganse jaar rond geplant worden. Dit betekent echter niet dat ze ook het ganse jaar beschikbaar zijn. In de praktijk zijn de meeste soorten verkrijgbaar vanaf begin oktober tot einde april.  Potplanten worden in de catalogus aangeduid als volgt: struik pot:…

Coniferen

VOLLEGRONDSPLANTEN
Coniferen uit volle grond dienen verplant te worden als ze in rust zijn, dus vanaf half september (bij voldoende vochtig weder), de ganse winter door bij vorstvrij weder tot einde april.
POTPLANTEN (= CONTAINERPLANTEN)
Coniferen in pot kunnen het ganse jaar rond geplant worden. Dit betekent echter niet dat ze ook gans het jaar beschikbaar zijn. In de praktijk zijn de meeste soorten verkrijgbaar vanaf begin oktober tot einde april. Potplanten worden in de catalogus aangeduid als volgt: struik in pot:…

Vaste planten, siergras en bamboe

Deze worden in pot gekweekt en kunnen dus het ganse jaar rond geplant worden. Dit betekent echter niet dat ze ook gans het jaar beschikbaar zijn. In de praktijk zijn de meeste soorten verkrijgbaar vanaf begin oktober tot einde april.